Contestant

Xiaotian Liu 決賽
Xiaotian Liu Venus Tsai 決賽合唱
Xiaotian Liu 複賽
Xiaotian Liu 初賽
Xiaotian Liu 晉級賽三
Xiaotian Liu 晉級賽二
Xiaotian Liu 晉級賽一
Xiaotian Liu 海選